Ι. ΜΠΑΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ
Ιατρός Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος
T. Assist. Παν. Κλινικής Würzburg Γερμανίας

ΙΑΤΡΟΤΕΣΤ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το εργαστήριο


  • έχει συνεχή λειτουργία από το 1955. Το 1992 τη διεύθυνση του εργαστηρίου ανέλαβε ο ιατρός Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος Ιωάννης Μπαρμπέρογλου, όταν ολοκλήρωσε και τη μετεκπαίδευση του στο Πανεπιστημιακό Nοσοκομείο του Würzburg - Γερμανίας.

  • είναι εξοπλισμένο με αξιόπιστα, νέα μηχανήματα και αντιδραστήρια που προσαρμόζονται περιοδικά στα νέα δεδομένα.

  • εκτελεί τις πλέον εξειδικευμένες αναλύσεις, αξιόπιστα και σε σύντομο χρόνο (μέλος του συνεταιρισμού εργαστηριακών ιατρών).

  • έχει μεγάλη εξειδίκευση σε εξετάσεις σπέρματος και κυρίως στο μικροβιολογικό και βιοχημικό έλεγχο προστάτη, ουρηθρικού υγρού αλλά και σε αντίστοιχες εξετάσεις κολπικού.

  • συνεργάζεται με έμπιστα, εξειδικευμένα κέντρα γονιμότητας, τράπεζες σπέρματος καθώς και ιατρούς Ουρολόγους - Γυναικολόγους.

  • παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, καθώς χρησιμοποιούνται τα πλέον ειδικά υλικά υπό τον προσεκτικό έλεγχο και την εποπτεία του γιατρού.

  • δίνει τις απαραίτητες συμβουλές πριν την εξέταση, ώστε να είναι τα αποτελέσματα αξιόπιστα και έγκυρα.

  • εκτελεί όλες τις αιμοτολογικές, ορμονολογικές, βιοχημικές και ανοσολογικές εξετάσεις.

  • διενεργεί ειδικό έλεγχο Μεταβολισμού - Τοξικότητας των τροφών, με το ειδικό τεστ "Cytotoxic" (έλεγχος 123 τροφών)